Onbepaalde tijd op Malta wonen

Ordinary residence is bedoeld voor mensen die voor onbepaalde tijd op Malta wonen, met als reden te werken, studeren of om een bedrijf op te starten. Het is vereist dat de fiscale woonplaats geregistreerd wordt op het eiland. De criteria hangen af van de nationaliteit van de betreffende persoon over of degene een inwoner is van de EU of niet. Indien het gaat om een niet-inwoner van de EU of EEA is het verplicht om ten minste €100,000, of €40,000 met een Maltese partner, te investeren. De investering moet bestaan uit de vaste activa of het kapitaal gebruikt voor zakelijke doeleinden. Andere voorwaarden zijn van toepassing.

Voor fiscale doeleinden is een persoon normaal gezien beschouwd als inwoner in Malta voor een bepaald jaar indien zij, in dat jaar, minimaal 183 dagen in Malta is verbleven. Tenzij woonachtig in Malta, worden buitenlanders niet belast over het wereldwijde inkomen maar alleen op Maltese bron van inkomen, bepaalde winsten en buitenlandse bronnen van inkomsten die worden overgemaakt naar Malta. De van toepassing zijnde tarieven van de inkomstenbelasting zijn dezelfde als die gelden voor de Maltezers. Deze is belast tegen een progressief tarief van 0% tot een maximum van 35%.